dimarts, 20 de juny de 2017

dimarts, 16 de maig de 2017

L'hort Escolar

Aquest curs, gràcies als alumnes més grans, s'ha reactivat l'hort de l'escola, i cada curs s'encarrega d'una pastera allà on hi sembra diferents plantes i té cura d'elles!dissabte, 13 de maig de 2017

Aprenentatge cooperatiu

Sovint i depenent de l'activitat que anam a fer aplicam metodologies de l'aprenentatge cooperatiu a l'aula.
Els alumnes fan la feina en grups i cada un té el seu càrreg o funció (coordinador / moderador, secretari, responsable de material i portaveu). Rols que van canviant normalment de manera quinzenal.
Tots aporten les seves idees i coneixements i entre tots realitzen la tasca, aprenent a treballar els uns amb els altres.

Aula d'ordinadors

Aprofitam un dels suports setmanals per a anar amb mig grup/classe a l'aula d'ordinadors (mig grup cada 15 dies) i que els nins i nines es comencin a familiaritzar amb les noves tecnologies.


divendres, 12 de maig de 2017

Investigam sobre els animals

A natutals hem estodiat i investigat sobre els animals, i hem descobert coses molt interessants!Conta Contes

El passat dimarts dia 9 de maig ens varen visitar des de la biblioteca del poble i ens varen contar un grapat de contes!